X Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym

Share Button

Już po raz dziesiąty rozpoczynamy rozgrywki w tenisie stołowym w ramach Grand Prix Trzemeszeskiego Towarzystwa Sportowego. 25 września br. w hali OSiR w Trzemesznie  zostanie rozegrany pierwszy turniej, na który serdecznie zapraszamy. W przeciągu całego grand prix zostanie rozegranych 8 turniejów:

w 2016 roku:

 • 25 września,
 • 23 października,
 • 27 listopada,
 • 11 grudnia 2016 roku

w 2017 roku:

 • 15 stycznia,
 • 19 lutego,
 • 19 marca,
 • 23 kwietnia

Szczegóły w regulaminie:

Regulamin

X Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego

w tenisie stołowym

Trzemeszno 2016/2017

CEL IMPREZY

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; podnoszenie poziomu gry zawodników; aktywne uczestnictwo w indywidualnym  współzawodnictwie sportowym, aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATORZY

TTS Trzemeszno, OSiR w Trzemesznie, SKS działające przy ZSOiZ w Trzemesznie.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turnieje odbędą się:

25 września, 23 października, 27  listopada, 11 grudnia 2016 roku  i 15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 23 kwietnia 2017 roku.                                             

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Piastowskiej 11 w Trzemesznie o godz. 1000. Zapisy w dniu zawodów 930-945. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywek z przyczyn niezależnych od niego. Aktualna tabela Grand Prix TTS oraz informacje dotyczące turniejów będą publikowane na stronie internetowej TTS –  www.ttstrzemeszno.org, oraz na stronie WZTS

SYSTEM ROZGRYWEK

Turnieje zostaną  rozegrane systemem grupowym „każdy z każdym” z podziałem na kategorie:

 • CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA (szkoła podstawowa) 
 •  ZAWODNICY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – OPEN
 • ZAWODNICY URODZENI W 1967r i później 4. ZAWODNICY URODZENI W  1966r  i wcześniej
 • KATEGORIA – OPEN

W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo zmiany w systemie rozgrywek lub w podziale kategorii i systemie rozgrywek. O miejscu w cyklu rozgrywek Grand Prix TTS TRZEMESZNO 2016/2017 zdecyduje suma punktów z siedmiu najlepszych turniejów przyznawanych wg następujących zasad:

za zajęcie I miejsca 20p. II – 17p. III – 14p. IV – 12. V – 11p. VI – 10p. VII – 9p. VIII – 8p. IX – 7p. X – 6p. XI – 5p. XII – 4p. XIII – 3p. XIV – 2p. XV i dalsze – 1p.

NAGRODY

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są medale/statuetki i nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników biorących udział w co najmniej 6-ciu turniejach.

WARUNKI UCZESTNICTWA  I ZASADY FINANSOWANIA                                                                                      

Prawo udziału mają wszyscy chętni. Uczestnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość. Przybycie na turniej i ubezpieczenie we własnym zakresie.  Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne obuwie) oraz posiadanie sprzętu do gry.Wpisowe: dzieci i młodzież do 19 lat – 5 zł, wszyscy pozostali – 15 zł.

UWAGI

W sprawach spornych decyduje organizator. Dodatkowych informacji dotyczących turniejów udziela sędzia główny – Agnieszka Mikołajewska, tel. 692 938 324, (aga.miko@wp.pl)